12.09.02.

 

SEX. Seksualitet og erotik.

 

Evolutionen har gjort menneskenes systemer til formering, til lyst og til afføring tæt forbundne.

Menneskene er altså udstyret med formeringsorganer, lystorganer og afføringsorganer. Slimhindernes betydning her, må man søge oplysning om andetsteds.

 

Indtil muligheden for ”kunstig befrugtning” opstod (1960?) ville formering forudsætte anvendelse af lystorganer. Herefter kan formering finde sted uden anvendelse af lystorganer.

 

Lystorganer anvendes for det meste med lyst som hensigt, og ikke formering. Undertiden har man søgt at undgå befrugtning, undertiden at fremme den. Hvis lystorganerne anvendes på en sådan måde, at sæd ikke kan møde æg, er man ude over det problem.

 

Dette har vi siden 1930erne (?) benævnt seksualitet. Som man tidligere kaldte kønsliv. Efter krigen importerede vi sex fra USA.

 

Men der er vægtige grunde til at sondre mellem seksualitet som formering og som lyst. Forenes de, kommer der ønskebørn.

 

Kirken var ikke i tvivl. Al anvendelse af lystorganerne med anden hensigt end formering var en synd. Al anvendelse uden kirkens tilladelse (ægteskab) var også en synd.

 

Nogle religioner har gjort lysten syndig, andre har gjort den hellig. Alle (?) har hyldet formering, eller, mere romantisk, frugtbarhed.

 

De sekulære love fulgte længe de hellige bud (sharia!). Efter den franske revolution 1789 brød lovgivningen bundetheden til religiøse tekster. Code civil 1804. Efterhånden fulgte resten af kristenheden efter. Religiøse tekster ophørte med at være retskilde.

 

Ordet seksualitet kommer af det latinske ord for køn, sex. Formering forudsætter en af hvert køn.

 

Den menneskelige formering er kønnet, som millioner af andre arters. Men slet ikke alle. Formeringens kønnethed synes at muliggøre større kompleksitet. Spørg genetikere. Jeg har aldrig hørt eller læst om arter med mere end to køn. Nogle arter skifter eller kan skifte køn. Nogle arter kan benytte både kønnet og ukønnet formering.

 

Hvis en befolknings antal skal opretholdes, skal hver kvinde gennemsnitligt føde to avledygtige børn. So oder so. For hver kvinde, der ikke føder 2 børn (efter 9 måneders graviditet), skal andre kvinder føde flere, hvis altså befolkningens antal skal opretholdes.

 

For mænd er gældende, at for hver mand, der ikke bliver far til 2, skal andre mænd bolle flere kvinder flere gange.

 

Der kan gives mange gode grunde til, at piger ikke skal blive gravide for tidligt. Så burde man vel opmuntre til al anden anvendelse af lystorganerne, end den, der kan gøre piger gravide!

 

Formering er kønnet. Altså kønsliv, på latin seksualitet. Det andet, altså anvendelse af lystorganerne med andet end formering som hensigt, kunne man kalde erotik, som ikke udelukker seksualitet, men heller ikke forudsætter den.

Lystorganer kan anvendes alene eller sammen med andre. Den enlige anvendelse kan ikke føre til formering. Hvorfor skulle den så betegnes med samme ord som formering? Hvor mange mænd bliver far uden at have onaneret (med et elendigt bibelsk eponym)?

 

Hvis personer af samme køn anvender lystorganer sammen, kan formering selvklart ikke være hensigt. (Nu formerer bøssepar sig med lesbiske par, via kunstig befrugtning. Er det så ren formeringslyst. Massevis af jomfrufødsler?).

 

Ordet homoseksualitet dukkede op som en neologisme i 1869. Der før havde man brugt bibelske betegnelser (sodomi) eller klassiske (pæderasti). Det dukkede op i en juridisk tekst, og bredte sig efterhånden som teknisk term til mange sprog. Først senere dukkede ordet heteroseksualitet op. (1886).

 

Så havde man fået to seksualiteter, men der var stadigt kun en måde at formere sig på. Så kom der flere seksualiteter til. Og der blev udsendt lærde og senere populære værker, hvor perversiteterne var opstillet i alfabetisk rækkefølge. På nydansk hedder det ”seksuel orientering”.

 

Ordet seksualitet indbefatter betydningen formering. Homoseksualitet kan ikke indbefatte betydningen formering. Homoseksualitet er ganske enkelt ikke en seksualitet. Lad os da så kalde den for en erotik, et andet, men klassisk, eponym. Eros var Afrodites smukke søn, en smækker yngling, trænet i bueskydning, ikke en smællerfed putti med en legetøjsbue.

 

Nyfødte børn kræver yngelpleje. Den længste i dyreverdenen. Det er selvklart mest praktisk og kærligst at forældrene klarer vigtige dele af yngelplejen. Men børn kan blive forældreløse, nogle forældre kan ikke klare opgaven, og ingen kan klare hele opgaven. Det kan kun et fællesskab.

 

Det er lige så selvklart mest praktisk, men ikke nødvendigt, at forældre og børn er samboende. Yngelpleje forudsætter ikke (genetisk) slægtskab.

 

Så kan man ønske at forlænge bekendtskabet. Venskab, kærlighed. Måske endda bo sammen. OSV.

Hvilket kan indebære anvendelse af lystorganer eller ikke. Men det er en anden historie.