12.08.20.

 

Arbejdssky på den sene Deadline.

 

Fredag 18 august i den sene Deadline blev to spin-politologer interviewet af en kvindelig vært(inde?). En blå og en rød. Det aktuelle spørgsmål var dagpengenes ophør for tusinder 1. januar 2013.

 

Den blå delte befolkningen op i nydere og ydere. Uden at den røde protesterede.

 

De præcise betegnelser må være nettoskattebetalere (ydere) og nettooverførselsmodtagere (nydere). Der betales skat af overførselsindkomster, men selvfølgeligt mindre end indkomsten.

 

Yderne yder skat, javel. Men nyderne nyder ikke skat. De modtager en indkomst fra staten ifølge love vedtaget i folketinget. De modtager en del af statens udgifter. Disse udgifter er finansierede af statens skatteindkomster i et balanceret budget.

 

Hvad yderne yder ud over skat, ved vi ikke. Hvad nyderne yder andet end skat, ved vi heller ikke.

 

Det underforstås, at nyderne (eller nogle af dem) er snyltere. Ordene kan næsten rime. Hvad man end mener om denne holdning, ny er den ikke. I en dansk-tysk ordbog fra 1797 findes ordet fattighader.

 

Inspireret heraf fik værtinden indskudt ordet arbejdssky. Man kunne dog høre anførselstegnene. Jeg er mig ikke bevidst, hvornår jeg sidst hørte et mediemenneske bruge dette ord.

 

Da der ikke er sindelagskontrol i Danmark, er det ikke på nogen måde ulovligt at være hverken arbejdssky, arbejdsliderlig eller arbejdsnarkoman. Ordet morakker er gået af mode, siden Tom Kristensen brugte det i 1921. Ordet er arbejderslang for en der sprænger akkorden.

 

Loven kræver at modtagere af visse overførsler, skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det kræves derimod ikke, at arbejdsmarkedet skal stå til rådighed for borgerne eller de ledige.

 

Kan det godtgøres på lovmedholdelig vis, at en modtager ikke står til rådighed, da bortfalder dennes ret. Retten kan selvfølgeligt ikke bortfalde, fordi nogen erklærer sig eller erklæres arbedsssky.

 

Ledige befinder sig i valget: tag jobbet, uanset vilkårene i almindelighed eller for den enkelte. Eller miste forsørgelsen. Og derefter at søge at klare sig på anden vis.

 

Det er ikke min eller din moral, der skal afgøre retstilstanden her, det ville være sharia. Loven udtrykker ikke moral, men gældende ret. Som ikke skal forvalte borgernes moral, men alles tarv.

 

 

 

 

Jeg sendte teksten til pressen. Ekstrabladet og Information bad om at få teksten forkortet. De fik tilsendt nedenstående. Så får vi se, om det bliver optaget.

 

Arbejdssky på den sene Deadline.

 

18/8 blev to spin-politologer en blå, en rød, interviewet af en værtinde. Om dagpengenes ophør for tusinder 1/1 2013. Den blå delte befolkningen op i nydere og ydere.

 

Eller: nettoskattebetalere (ydere) og nettooverførselsmodtagere (nydere). Overførsel beskattes.

 

Yderne yder skat, javel. Men nyderne nyder ikke skat. De modtager en indkomst vedtaget ved lov, som en del af statens udgifter, som er finansierede af skatter.

 

Hvad yderne yder ud over skat, vides ikke. Hvad nyderne yder andet end skat, vides heller ikke.

 

Det underforstås, at nydere er snyltere. Hvad man end mener om denne holdning, ny er den ikke. I en ordbog fra 1797 findes ordet fattighader. Inspireret heraf fik værtinden indskudt ordet ”arbejdssky”. Jeg er mig ikke bevidst, hvornår jeg sidst hørte et mediemenneske bruge dette ord.

 

Der er ikke er sindelagskontrol i Danmark, derfor kan man vel erklære sig arbejdssky, arbejdsliderlig eller arbejdsnarkoman uden problemer.

 

Loven kræver at modtagere af visse overførsler, skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det kræves derimod ikke, at arbejdsmarkedet skal stå til rådighed for borgerne eller de ledige.

 

Kan det godtgøres på lovmedholdelig vis, at en modtager ikke står til rådighed, da bortfalder dennes ret. Retten kan selvfølgeligt ikke bortfalde, fordi nogen erklærer sig eller erklæres arbejdssky.

 

Det er ikke min eller din moral, der skal afgøre retstilstanden her, det ville være sharia. Loven udtrykker ikke moral, men gældende ret. Som ikke skal forvalte borgernes moral, men alles tarv.

 

 

Bragt 120824 i Nordjydske Stiftstidende uforkortet.